Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Regionalny oddział w Radomiu

Adres

ul. Chrobrego 31
26-600 Radom
tel. 483627667 oraz 483617412

Władze:

Prezes – prof. zw. dr hab. Katarzyna Głabicka- Auleytner
Wiceprezes – dr Mikołaj Olszewski
Członek – dr Maria Gagacka
Sekretarz – dr Dorota Zbroszczyk
Skarbnik – Jan Wiech

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca – dr Agnieszka Zaborowska,
sekretarz- mgr Joanna Gjorgievska,
członek- Beata Dziadczyk.