Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Regionalny oddział w Radomiu

Adres

ul. Chrobrego 31
26-600 Radom
tel. 483627667 oraz 483617412

Władze

Prezes – dr Maria Gagacka
I Wiceprezes – prof. Katarzyna Głąbicka-Auleytner
II Wiceprezes – dr Andrzej Gołębiowski
Sekretarz – dr  Dorota Zbroszczyk
Skarbnik – mgr Jan Wiech

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – dr Agnieszka Zaborowska
Sekretarz – dr Mikołaj Olszewski
Członek – mgr Małgorzata Olszowiec