Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP

E-mail:

Skalin@au.poznan.pl

Dane kontaktowe:
Miejsce pracy:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny – Katedra Ekonomii

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju UP

Obszar zainteresowań:

  • Bezrobocie na wsi
  • Wykształcenie
  • Wykluczenie społeczne ludności wiejskiej głownie terenów województwa wielkopolskiego
  • Poziom życia
  • Ubóstwo

Udział w projektach:

  • Grant interdyscyplinarny „Ubóstwo wśród ludności wiejskiej Wielkopolski
  • Grant interdyscyplinarny „Ubóstwo a poziom życia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich Wielkopolski”
  • Grant MNISW „Ubóstwo ludności wiejskich woj. wielkopolskiego”